Kakovost

RODEX  ima svoj kodeks kakovosti skladen in priznan s certifikatom ISO 9001, ki nam ga je podelilo certifikacijsko podjetje TÜV januarja 2006.

S sistemom zagotavljamo našim kupcem stalno kakovost proizvodov, istočasno pa nadziramo svoje dobavitelje in jim pomagamo k izboljševanju kakovosti njihovih proizvodov in uslug.
Izvajamo naslednje kontrolne postopke:
-    Meritve prvih kosov in izdelava merilnih protokolov
-    AQL vhodna kontrola
-    Vmesna nadzorna kontrola
-    100 % končna kontrola izdelkov
-    Statistično spremljanje rezultatov

Oprema:
- 3D merilna naprava DEA Hexagon 7.5.7 Performance,
- Optomer CONPHIS; optična naprava za dimenzijske meritve in vizualno kontrolo. Možna izdelava meritev za manjše mere do 15mm s povečavo, izdelava fotografije kosa.
- Profilni projektor HAUSER; z njim opravljamo meritve dolžin ter kotov.
- Digitalna merila Mitutoyo
- Ročna digitalna merilaISO certifikat merilnica 3D merilni stroj 3D meritve


-ISO 9001
-lasten kontrolno-merilni laboratorij
-vhodna / izhodna kontrola
RODEX d.o.o.
Ljubljanska 24a
4000 Kranj
Slovenija

Tel.: ++386 4 280 98 80
Fax: ++386 4 280 98 81

Email:


print sitemap