Kakovost

RODEX  ima svoj kodeks kakovosti skladen in priznan s certifikatom ISO 9001, ki nam ga je podelilo certifikacijsko podjetje TÜV januarja 2006.

S sistemom zagotavljamo našim kupcem stalno kakovost proizvodov, istočasno pa nadziramo svoje dobavitelje in jim pomagamo k izboljševanju kakovosti njihovih proizvodov in uslug.
Izvajamo naslednje kontrolne postopke:
-    Meritve prvih kosov in izdelava merilnih protokolov
-    AQL vhodna kontrola
-    Vmesna nadzorna kontrola
-    100 % končna kontrola izdelkov
-    Statistično spremljanje rezultatov

Oprema:
- Atos Capsule M8 3D skener
- 3D merilni stroj DEA Global Performance z vrtljivo Renishaw PH10MQ       merilno glavo. Maksimalne dimenzije merjenca: 700 x 700 x 450 mm.       Skupna merilna negotovost: 1,9 μm. Na voljo je več tipal tipa RENISHAW.
- 2D profilni projektor HAUSER; z njim opravljamo meritve dolžin ter kotov in vizualna ocenjevanja kosov
- Digitalna kamera
- Digitalna merila Mitutoyo vseh vrst in merilnih območij
- Končna merila, točnostni razred 1
- Kontrolni prstani Mitutoyo, točnostni razred 1
- merilni trni, točnostni razred 1
itd.

Kontrolnomerilni park opreme se nenehno posodablja, dopolnjuje in prilagaja tako zahtevam naročnikov kot tudi tehničnemu razvoju same opreme. Kakovost in točnost meritev na najvišji ravni je vedno zagotovljena. S celotno merilno opremo zmanjšujemo razvojni proces in dvigujemo kvaliteto proizvoda v celotnem življenjskem ciklu.

ISO certifikat merilnica 3D merilni stroj 3D meritve


-ISO 9001
-lasten kontrolno-merilni laboratorij
-vhodna / izhodna kontrola
RODEX d.o.o.
Ljubljanska 24a
4000 Kranj
Slovenija

Tel.: ++386 4 280 98 80
Fax: ++386 4 280 98 81

Email:


print sitemap